Wat vinden hoogsensitieve personen belangrijk in het werk

Je verschilt met je collega’s in wat je motiveert voor het werk. Op zijn minst voor een deel motiveren salaris en carrière je collega’s. Jij zult hier nauwelijks waarde aan hechten. Voor jou zijn mensen, taken en omgeving veel belangrijker. Deze drie samen vormen je psychische inkomen. Voor jou is dit psychische inkomen minstens zo belangrijk als je financieel inkomen.

Waar je dit belang van het psychische inkomen goed in merkt is dat je collega’s meestal wel gewoon werk als werk kunnen zien, als middel om geld te verdienen. Die kunnen om 5 uur de deur achter zich dicht trekken en zijn even later hun werk alweer vergeten. Voor jou is dat veel moeilijker. Werk is voor jou de manier om invulling aan je leven te geven, om je levensdoelen te verwezenlijken.

Mensen

Mensen op het werk kan iedereen zijn met wie je tijdens je werk in aanraking komt: je leidinggevende, je collega’s, klanten of leveranciers. Bij mensen op het werk horen ook kantoorpolitiek, de normen van het bedrijf en de keuzes van het hoger management.

“Zat ik rustig achter mijn bureau te werken, hoorde ik die twee collega’s weer ruzie maken. Dat ging er flink aan toe. Zelfs schelden en met deuren slaan. Die ruzie is nu over. Ik snap niet hoe iedereen gewoon kan doorwerken. Ik zit hier nog steeds met fllinke pijn in mijn buik.”

Mensen zijn belangrijk voor jou. Je bent gevoelig voor de stemmingen van andere mensen. Niet alleen merk je die stemmingen vaker op dan andere mensen, die stemmingen kunnen je ook echt beïnvloeden. Zo kun je emotioneel last hebben van ruzie tussen andere mensen. Of zwaar gebukt gaan onder een ontevreden leidinggevende. Of je heel gelukkig voelen omdat je collega zo blij is met het binnen halen van dat contract.

Voor jou is het ook belangrijk is hoe jouw bedrijf omgaat met de wereld. Wat is de bedrijfsethiek, hoe gaat men met klanten om en hoe met het personeel? Organisaties die zich bezig houden met het verbeteren van de wereld, zoals milieuorganisaties of sociale instellingen hebben daarom een enorme aantrekkingskracht op hooggevoeligen. Het is toch ideaal als jouw bedrijf, net als jij, de wereld wil verbeteren? Helaas is het niet zo dat dergelijke bedrijven altijd goed met hun personeel omgaan.

Taken

Taken zijn alles wat jij doet om je werk gedaan te krijgen. Dat zijn je formele taken en al het andere werk wat je moet doen om je werk gedaan te krijgen.

“Toen ik vorig jaar aan deze baan begon vond ik eigenlijk alles leuk. Het was leuk om nieuwe mensen te leren kennen, om uit te vinden wat mijn taken waren en te ontdekken hoe het bedrijf in elkaar zit. Nu weet ik dat allemaal en is de uitdaging weg. Gek eigenlijk, het werk is nu veel vermoeiender dan toen alles nog nieuw en onbekend was."

Taken kunnen uitdagend zijn en dat maakt het werk interessant. Van leuke uitdagingen kun je veel leren. En het zorgt voor persoonlijke groei. Hier hebben hsp’s over het algemeen veel behoefte aan. Worden de taken voor jou meer routine en kun je er je creativiteit niet in kwijt, dan verdwijnt de motivatie voor het werk al snel. En dus gaat je werk je energie kosten in plaats van opleveren.

Omgeving

Met omgeving wordt bedoeld de hoeveelheid licht, geluid of drukte in de ruimte waar je je werk doet. Is je werkomgeving schoon genoeg, is deze overzichtelijk genoeg en zijn er voldoende mogelijkheden voor privacy. Bij omgeving hoort ook de reis van en naar het werk.

“Nu het wat minder gaat op het werk valt het me in ene op hoe vermoeiend de reis naar het werk is. De reis lijkt nu veel langer te duren dan toen ik net begonnen was.”