Mijn opleidingen en interesses

Klanten van coaches realiseren het zich vaak niet. Met een coach of trainer kies je ook, meestal onbewust, voor een bepaalde denkwijze, levensovertuiging of theorie.

Veel coaches volgen ergens een opleiding. De opleiding wordt gekozen en gegeven vanuit een bepaalde gedachte. Dat kan zijn een bepaalde levensovertuiging of bepaalde visie op de mens.  Daarom werkt de ene coach vanuit een boeddhistische visie op de mens, of baseert de werkwijze op het sjamanisme. De een is overtuigt dat de mens zelf zijn problemen kan oplossen, je hoeft alleen maar zijn hand vast te houden. Anderen vinden dat je als coach het werk moet doen en zullen je vertellen wat je oplossingen zijn.

Blijkbaar is dat niet raar. Ook in de psychologie en de psychiatrie gebeurt dit. De ene psychiater gebruikt de gestalt theorie, de andere de psychoanalyse. Ik vind het wel raar. Want hoe moet je als hulpzoeker nu weten welke theorie of levensvisie nu het beste bij jouw vraag (of probleem) past?

Daarom kies ik ervoor om zoveel mogelijk verschillende technieken en methoden te leren en te gebruiken. Die uit verschillende hoeken komen. Zodat ik een zo groot mogelijke gereedschapskist heb om jou bij te staan.

Opleidingen

Coach en trainer

Mijn opleiding voor coaching heb ik gevolgd bij Blankestijn en partners.nl. Hun motto coachen met (ziel en zakelijkheid) en het werken op zes niveaus sprak en spreekt mij aan.

HSP begeleider

Bij Eszenzz heb ik de opleiding voor HSP begeleider gevolgd. De opleiding komt voort uit de boeddhistische psychologie. Deze past goed bij hooggevoelige mensen vanwege de focus op de innerlijke belevingswereld.

Zentherapie

De opleiding Zen therapie heb ik ook bij Eszenzz gevolgd. Zentherapie is een methode om vervelende emoties los te maken. Door ze los te maken verdwijnt ook de last die ze veroorzaken. Zentherapie wordt vaak gebruikt bij andere trajecten. De therapie zelf heeft slechts enkele behandelingen nodig.

NLP

NLPkring C 69x69

Er zijn vele soorten NLP. De filosofie van Tiouw sprak mij het meeste aan.

Als het even kan korte trajecten waarin mensen snel leren om te gaan met angsten of snel meer zelfvertrouwen krijgen. NLP gebruikt technieken om de hersenen van mensen om te programmeren. Hersenpaden die niet meer nuttig zijn, of waar je zelfs last van hebt worden afgebroken en vervangen door nuttigere paden. Wat bijvoorbeeld betekent dat je gedrag waar je last van hebt afleert en vervangt door gedrag waar je op zijn minst geen last van hebt. Of je een slecht zelfbeeld vervangt door een prima zelfbeeld.

Insights Discovery Practitioner

Insights Discovery maakt je bewust van je eigen gedragsvoorkeuren en die van anderen. Met als doel om de samenwerking en de onderlingen communicatie te verbeteren. Zie voor meer info: Insights Discovery

Eneagram

Bij de NLP opleiding van Tiouw is er ook aandacht voor het eneagram. Joost van der Leij heeft het eneagram verder ontwikkeld. Hij gebruikt het als methode om in te zien hoe andere mensen van onszelf verschillen. Het eneagram boeit mij omdat ik me interesseer in hoe we van elkaar verschillen en wat dat betekent voor hoe we met de wereld om ons heen omgaan. Bij Tiouw wordt het eneagram gebruikt om de persoon tegenover je beter te leren kennen. Door het eneagram kun je een beetje de wereld zien door de ogen van een ander. Door het eneagram zie je wat voor gedrag voor de ene persoon stress gedrag is, en wat voor die persoon ontspannend werkt. Ook zie je daardoor dat wat de ene persoon stress geeft voor de andere ontspannend is.

Interesses

Het bovenstaande zijn officiële opleidingen waar ik de diploma’s van heb. Daarnaast zijn er nog veel meer manieren om iets nieuws te leren.

Mentale Analyse

De omgang met vreemde mensen brengt op zijn minst wat spanning mee. Misschien zelfs wel angst. De mentale analyse beschrijft de vier manieren waarop mensen met deze angsten omgaan. Er zijn eenvoudig gezegd, de volgende tegenstellingen:

  • haal je je zekerheid uit jezelf, je eigen individualiteit
  • is het belangrijk voor je om een onderdeel van de groep te zijn
  • pas je jezelf aan aan je omgeving of
  • ga je je omgeving aanpassen aan jezelf.

Elke mentaliteit (een van de vier manieren) heeft zijn eigen gedrag, angsten en prioriteiten. Door de mentaliteit van jezelf en die van een ander te herkennen weet je de behoeftes van jezelf en de ander. Weet je waarom de persoon zegt en doet zoals deze zegt en doet. Deze kennis en inzichten helpen bij het oplossen van communicatieproblemen.

Ik neem deel aan de NVO2 werkgroep communicatie.

De Transactionele Analyse

De transactionele analyse onderzoekt de communicatie tussen mensen. En de dynamische drijfveren en patronen die daar bij horen.Het is daarmee een theorie over persoonlijkheid, gedrag, communicatie en verandering. Bij veel mensen is de dramadriehoek wel bekend. Deze komt uit de transactionele analyse.

De transactionele analyse komt uit het humanisme. De grondlegger, Berne, was van mening dat de therapeut niet boven zijn client stond. Maar dat ze juist samen de oplossing moesten vinden. De mens had de oplossing voor zijn probleem inzich. Het is de taak van de therapeut de mens te helpen deze oplossing te vinden en te gebruiken. Dit komt overeen met hoe ik mijn rol als coach zie.

Opstellingen

Opstellingen zijn vooral bekend als familie of bedrijfsopstellingen. De familie of bedrijfssituatie wordt uitgebeeld met iets. Dat kan met personen zijn of met voorwerpen. De voorwerpen zijn dan neutrale voorwerpen die een persoon of voorwerp verbeelden. Door op deze manier een situatie uit te beelden en op andere manieren te bekijken ga je de situatie met andere ogen bekijken. En dat levert vaak inzichten en oplossingen op.